Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 17.2.2021

                                                                                       17.2.2021

 Sairaanhoitajan (vakanssinumero 5141–039) toimi kotihoidossa

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi.

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme sairaanhoitajaa kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.5.2021 alkaen ensisijaisena toimipaikkana Eurajoen alueen kotihoito. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Työssä edellytetään toimintakykyä tukevaa ja kuntouttavaa työotetta. Sairaanhoitajan työkuva on vastuullinen ja olet yksi moniammatillisen tiimin jäsen. Vastaat osaltasi sairaanhoidollisista tehtävistä ja lääkehoitoprosessien toteuttamisesta. Osallistut myös asiakkaan päivittäiseen hoitotyöhön, asiakaskäyntien yhteydessä.

Sairaanhoitaja toimii lähihoitajille sairaanhoidollisena asiantuntijana. Sairaanhoitajan työ on pääsääntöisesti päivätyötä. Kelpoisuusehtona tehtäviin on terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (28.6.1994/559) mukainen pätevyys. Edellytämme rekisteröitymistä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Työssä menestyminen edellyttää joustavuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, valmiuksia liikkuvaan työhän, asiakaslähtöisyyttä, tiimityötaitoja, kokemusta somaattisesta hoitotyöstä ja vastuullista tapaa työskennellä. Vahva sairaanhoidollinen osaaminen katsotaan eduksi sekä aiempi kokemus kotihoidosta tai ikäihmisten hoivasta ja huolenpidosta, myös psyko-geriatrian osaaminen katsotaan eduksi. Käytössämme on Pegasos-potilastietojärjestelmä.

Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä terveydenhuollon todistus terveydentilastaan. Tartuntalain 48 § mukaiset rokotukset tulee olla voimassa. Työ on pääsääntöisesti päivätyötä ja alkaa sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Muut tiedot

Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 10.3.2021 klo 15.00 mennessä sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi  tai osoitteella:

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto/KOSAHO-palvelualuejohtaja

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

(kuoreen merkintä kotihoidon sairaanhoitaja)

Yhteystiedot

Kotihoidon esimies Katri Einmaa, p. 044 431 2741 tai avopalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo, p 0404886296

etunimi.sukunimi@kessote.fi