Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 8.2.2021

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

 TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN toimi

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme terveyskeskushammaslääkäriä kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Kuntayhtymän terveydenhuollossa kehitetään tiimityömallia. Tiimin asiantuntijajäsenenä toimenhaltijalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä. Työ alkaa 1.3.2021 tai sopimuksen mukaan.

Edellytämme vähintään hammaslääkärin tutkintoa. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 19.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi

Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtäväkohtainen palkka 4460,11 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotesuoja.

Yhteystiedot:

Juha Jaatinen

johtava ylilääkäri

044 450 3020