Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 3.2.2021

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

 FYSIOTERAPEUTIN toimi (vakanssinumero 4033-002)

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme fysioterapeuttia kuntayhtymän palvelukseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.3.2021 alkaen. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Fysioterapeutin tehtävä on Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Terveydenhuollon avopalveluiden palvelualueen fysioterapia ja apuvälineet yksikössä, josta tuotetaan fysioterapia- ja apuvälinepalvelut eri palvelualueille. Palvelualueita ovat

perhe-ja sosiaalipalvelut, terveydenhuollon avopalvelut, koti-, sairaala- ja hoivapalvelut. Toimen ensisijainen työskentelypaikka on Eurajoki.

Edellytämme vähintään fysioterapeutin tutkintoa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaista laillistusta fysioterapeutin tehtävään. Kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot:

Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 16.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi

Toimeen valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtäväkohtainen palkka 2448,26 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Toimessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitulta vaaditaan tartuntalain 48 § mukainen rokotesuoja.

Yhteystiedot:

Osastonhoitaja, fysioterapeutti

Eeva-Kaisa Kuusisto

  1. 044 4503977

eeva-kaisa.kuusisto@kessote.fi