Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 3.2.2021

ILMOITUS TOIMIVALTAISEN VIRANOMAISEN KUULUTUKSESTA
Maantien 2440 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Antinkartano – Viikkala, Ulvila ja Nakkila, tiesuunnitelma

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman nähtäville asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 3.2.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset.

Kuulutus on nähtävillä 3.2.2021 – 8.3.2021 välisen ajan.

Lisätietoja antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Aku Reini, puhelin 0295 022 190 ja aku.reini@ely-keskus.fi.