Puheterapeutin viransijaisuus

Kirjoitettu 27.1.2021

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä on haettavana

 PUHETERAPEUTIN viransijaisuus (4103-003)

Tervetuloa töihin Keski-Satakuntaan!

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä muodostuu Harjavallan ja Kokemäen kaupungeista sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnista. Väestöpohja on n. 30 000 asukasta. Alueella uudistetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta ja 1.1.2021 alkaen kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa asukkaiden kaikki sosiaali- ja perusterveydenhuollonpalvelut. Haemme Harjavaltaan puheterapeuttia kuntayhtymän palvelukseen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.-31.12.2021 väliselle. Kuntayhtymä on savuton työpaikka.

Tehtävänkuvaus: Puheterapeutin työn pääpaino on alle kouluikäisten lasten kielellisten vaikeuksien arvioinnissa, tutkimuksessa ja kuntoutuksessa. Lähimpiä yhteistyötahoja ovat psykologi, neuvolan henkilökunta sekä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen erityisopettajat ja muu henkilökunta. Kuntayhtymässä työskentelee tällä hetkellä toinenkin puheterapeutti.

Tarjoamme viihtyisät ja toimivat työtilat, ajanmukaiset puheterapeutin työvälineet sekä tehokkaasti toimivan lähitiimin ja moniammatillisen tuen. Työnantaja tarjoaa perehdytyksen työhön.

Edellytämme: Hakijalta edellytetään laillistetun puheterapeutin pätevyyttä. Puheterapeutti sijoittuu psykososiaalisten erityispalveluiden yksikköön. Työtila sijaitsee Harjavallan pääterveysasemalla. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioimme myös loppuvaiheen logopedian opiskelijat. Kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset ja työtodistukset on esitettävä haastattelun yhteydessä. Edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa.

Muut tiedot: Hakemukset ansioluetteloineen (CV) sekä todistusjäljennökset tulee toimittaa 12.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Taloustoimisto

Koulukatu 2

29200 HARJAVALTA

tai sähköisesti: kirjaamo@kessote.fi

Tehtäväkohtainen palkka 3670,71 €/kk. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virassa noudatetaan viiden (5) kuukauden koeaikaa. Valitun on kuukauden sisällä valinnasta esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot:

Vs. johtava psykologi Riikka Turku (044 450 3226 ma-to klo 13.00–13.30)

Puheterapeutti Julia Korpela (puh. 044 450 3235 klo 11.45-12.15)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kessote.fi