Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 27.1.2021

Asia : Ympäristövaikutusten arviointimenettelysta annetun lain 13 §:n mukainen päätös.

Sitema Oy:lle annettu päätös koskee 110 kV voimajohdon rakentamista Eurajoen ja Nakkilan kuntien alueelle.

Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävänä 26.1.-4.3.2021 välisenä aikana.

Linkki kuulutukseen: Kuulutus

Linkki päätökseen: Päätös