Hallintojohtajan virka haettavana

Kirjoitettu 31.1.2023

Nakkilan kunta hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen HALLINTOJOHTAJAA.

Virka täytetään 1.8.2023 lukien tai sopimuksen mukaan. Hallintojohtaja vastaa hallinnon, talouden ja henkilöstöjohtamisen kokonaisuuksista sekä osallistuu kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvien asioiden edistämiseen yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Hallintojohtaja toimii kunnanhallituksen sekä valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja vastaa valmistelu- sekä täytäntöönpanotehtävistä. Hallintojohtaja on hallinnon lähiesimies ja vastaa tietohallinnosta sekä tulevaisuuden työllistämis-, ja maahanmuuttoasioiden koordinoinnista. Hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan sijaisena ja työsuojelupäällikkönä.

Viran kelpoisuusehtona on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta hallinnon ja talouden johtamisesta, hankinnoista, sovellettavista laeista sekä työehtosopimuksista. Lisäksi edellytämme esimieskokemusta. Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Valinnassa arvostamme kehittämisotetta ja kykyä strategiseen ajatteluun sekä digitaalisuuden ymmärtämistä.

Tarjoamme monipuolisen, haastavan ja kiinnostavan toimenkuvan, mukavan työyhteisön ja monipuolisen yhteistyöverkoston. Sinulla on vahva mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen Nakkilan kunnassa, jossa tehdään rohkeita päätöksiä hyvässä päätöksentekokulttuurissa ja vakaassa taloudessa.
Hallintojohtaja kuuluu kunnan johtoryhmään. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES- mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 4621 €/kk, kokonaispalkka määräytyy työkokemuksen perustella. Hakijat voivat esittää myös oman palkkatoiveensa.

Haastatteluun valituilta voidaan edellyttää osallistumista soveltuvuustestiin.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakuaika virkaan päättyy 31.3.2023 klo 12.00.
Hakemukset Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi,
Nakkilan kunta, Kunnanhallitus, tai kirjaamo@nakkila.fi