Haettavana rahoitusta alueen omaehtoiseen kehittämiseen

Kirjoitettu 14.4.2020

Rahoitus kohdennetaan koronaviruspandemian aiheuttamien, alueen kehitykselle haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen

Kansallista ”Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen” -määrärahaa käytetään hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita, jotka hillitsevät koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Samoihin käyttötarkoituksiin on tässä haussa kohdennettu lisäksi myös Satakuntaliiton omaan rahoitukseen perustuvaa rahoitusosuutta.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti määrärahoja voidaan kohdentaa esim. järjestötoiminnan valmiuksien kehittämiseen mm. turvallisuuden- ja terveydenhuollon aloilla sekä sosiaalisen osallisuuden vahvistamiseen samoin kuin koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden sekä yritysten ja julkisten organisaatioiden valmiuksien vahvistamiseen esim. virtuaaliseen toiminnan ja uusiin työn tekemisen malleihin.

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä:

  • hillitsee koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistymistä
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä
  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta

Tuensaajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt, kuten tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiöt, kunnat ja järjestöt.

Satakuntaliitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen tai ammatinharjoittajan liiketoiminnan kehittämistä.

Enimmäistuki yhteen hankkeeseen voi olla korkeintaan 50 000 euroa. Tuen enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Haettavissa oleva rahoitus on kokonaisuudessaan 425 000 euroa. Rahoituksesta on työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien kehittämisrahoitusta 255.000 euroa ja Satakuntaliiton omaa rahoitusta 171.000 euroa.

Tuen hakeminen

Tukea haetaan Satakuntaliiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen -rahoituksen hakulomakkeella. Hakuohjeet ja hakulomake täyttöohjeineen löytyvät Satakuntaliiton verkkosivuilta: http://www.satakuntaliitto.fi/koronatuki.

Hakemus toimitetaan Satakuntaliiton kirjaamoon allekirjoitettuna sähköpostitse (kirjaamo@satakunta.fi).

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 30.4.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja:
aluekehitysjohtaja Timo Vesiluoma, p. 044-711 4330,
etunimi.sukunimi@satakunta.fi

erityisasiantuntija Jyrki Tomberg, p. 050-569 6818
etunimi.sukunimi@satakunta.fi

erityisasiantuntija Katja Laitinen, p. 044-711 4360,
etunimi.sukunimi@satakunta.fi

aluekehitysasiantuntija Krista Tupala, p. 044-711 4387,
etunimi.sukunimi@satakunta.fi