Erityisruokavalio-ohjeistus on uusittu

Kirjoitettu 9.8.2022

Nakkilan kunnanhallitus on kokouksessaan 23.5.2022 § 121 hyväksynyt koulujen ja varhaiskasvatuksen uuden erityisruokavalio-ohjeistuksen. Ohjeistus on tullut voimaan 1.8.2022.

Uusi ohjeistus ja hakulomakkeet löytyvät ruokapalveluyksikön sivulta.