Kirjoitettu 3.8.2021

 MRA86 § mukainen kuulutus suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeus-

                 lupahakemuksen johdosta.

Nakkilan rakennustarkastaja ilmoittaa MRL173 § mukaisesti Arantilan kylän ma. Pohjanpuisto Rn:o 4:108 –nimisen tilan naapureille, ja muille, joiden asumiseen,  työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, että Neoen Renewables Finland Oy on hakenut em. määräalalle suunnittelutarveratkaisua ja poikkeuslupaa aurinkovoimalan rakentamiseen. Alueelle rakennetaan aurinkoenergian tuotantoon soveltuvia rakennuksia ja keräinpaneeleja. Alue aidataan riista-aidalla. Kyseinen n.16.3ha:n alue rakennetaan em. määräalan pohjoisosaan siten, että kulku alueelle tulee Myyryntien kautta. Mahdollisen kirjallisen muistutuksen tekemiseen varataan 7 päivää, ja hakemus on nähtävänä Nakkilan rakennustarkastustoimistossa virka-aikana, Porintie 11 29250 Nakkila. Koronavirustilanteesta johtuen hakemuksen näkemisestä on sovittava rakennustarkastajan kanssa, puh. 044-7475883.

Nakkilassa 5.8.2021

Seppo Saarimaa, rakennustarkastaja