Kirjoitettu 16.4.2021

KUNTAVAALIT 2021

Kesäkuun 13. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa Nakkilan valtuustoon valitaan 29 valtuutettua toimikaudeksi 1.8.2021–31.5.2025.

Puolueiden ja valitsijayhdistysten tulee toimittaa ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat tai mahdolliset 9.3.2021 mennessä toimitettujen ehdokashakemusten täydennykset tai muutokset Nakkilan kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.00 Nakkilan kunnanvirastoon osoite Porintie 11, Nakkila.

Keskusvaalilautakunnan edustaja ottaa vastaan ehdokashakemuksia sekä vaaliliittoja ja yhteislistoja koskevia ilmoituksia Nakkilan kunnanvirastossa (Porintie 11) seuraavasti:

– maanantaina 3.5.2021 klo 14.00-16.00
– tiistaina 4.5.2021 klo 14.00-16.00.

Hakemusten tai ilmoitusten jättämisaika pyydetään sopimaan etukäteen Elina Lehtonen, puh. 044 747 5811.

Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut oikaisut sekä täydennykset vaaliasiamiehen on tehtävä viimeistään 12.5.2021 ennen klo 16.00 sekä vaalilain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut peruutukset viimeistään 14.5.2021 ennen klo 12.00.

 

NAKKILAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA