Vastaa päihdetilannekyselyyn 2023!

Kirjoitettu 4.5.2023

Nakkilan PÄIHDETILANNEKYSELY  

Kyselyllä kartoitetaan Nakkilan kunnan asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihteiden, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja rahapelien ehkäisemisen ja niiden aiheuttamien haittojen vähentämisen keinoista. Haluamme tietää mitä erityisiä kehittämisen paikkoja tunnistatte, mitkä olisivat mielestänne kaikkein tärkeimpiä toiminnan kohteita ja miten eri ehkäisevän päihdetyön keinoihin suhtaudutaan. Kyselyllä pyrimme parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja kehittämistä.

Kyselyyn voi osallistua nimettömästi ja luottamuksellisesti. Tulemme tiedottamaan ja raportoimaan saaduista tuloksista, mutta niin että yksittäisten vastaajien vastaukset eivät ole tunnistettavissa.   

Jokainen näkemys ja idea on arvokas työmme kehittämisessä. Vastaavanlaisia kyselyjä toteutetaan muillakin paikkakunnilla ja alueilla Suomessa ja kansallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevien kehittämisverkosto voi verrata eri alueilla esiin tulevia näkemyksiä. 

Tiedonkeruusta huolehtivat Satakunnan kunnat ja hyvinvointialue ja vastausten käsittelystä vastaa Tulevaisuuden sote-keskus –hanke.  

Kyselyyn voivat vastata kaikki yli 11-vuotiaat satakuntalaiset. Alle 18-vuotiaille on omat erilliset kysymykset. Kysely on auki 1.5.-31.5.2023.

Vastaa tästä

Lisätietoja:

Sini Koivula
Nakkilan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö
044 7475984 sini.koivula@nakkila.fi