Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus VARELY/1195/2024

Kirjoitettu 15.3.2024

Asia: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kuulutus on nähtävillä 15.3.2024–17.6.2024.

Kaikki kuulemisasiakirjat ja niihin liittyvät tausta-asiakirjat ovat nähtävillä verkkosivuilta www.vesi.fi/trh sivuilla 15.3.2024 alkaen.

Kuulemisasiakirjoja ovat:

  • Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi
  • Valtakunnallinen kuulemisasiakirja tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelusta, lähtökohdista ja tavoitteista

Tausta-asiakirjoja ovat:

  • tulvariskien alustavan arvioinnin tausta-asiakirjat (saatavilla verkkosivuilla www.vesi.fi/trh)

Viite: Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista (200/2005), laki tulvariskien hallinnasta (620/2010) ja asetus tulvariskien hallinnasta (659/2010)

Alla on kuulutus VARELY/1195/2024 ja Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakuntien tulvariskialueiksi 15.3.2024 (VARELY/1195/2024):