Tiedote lähiopetuksen järjestämisestä 23.3.2020

Kirjoitettu 23.3.2020

Nakkilan kunnan sivistystoimiala pyytää vuosiluokkien 1-3 oppilaiden vanhempia vastaamaan Wilmassa lähetettyyn kyselyyn lähiopetukseen tulemisesta. Jokaisen Nakkilan alakoulun rehtori lähettää Wilman kautta tiedustelun huoltajille. Kysely liittyy valtioneuvoston tarkennukseen vuosiluokkien 1-3 lähiopetukseen osallistumisesta.

Uuden linjauksen mukaan kaikki peruskoulun vuosiluokkien 1-3 oppilaat voivat tarvittaessa osallistua lähiopetukseen koululla. Koronaviruksesta johtuvissa poikkeusoloissa lähiopetus rajattiin aluksi niihin oppilaisiin, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä toimialoilla. Hallituksen uuden linjauksen mukaan kouluun ei edelleenkään ole pakko mennä. Hallitus suosittelee kaikille ja myös vuosiluokkien 1-3 oppilaille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista. Edelleenkään kouluun ei saa tulla flunssaoireisena tai muuten sairaina eikä myöskään, mikäli oppilas on palannut ulkomailta 14 vuorokauden aikana.

Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta yhdeksänteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Nakkilassa tehdään opetus- ja kuljetusjärjestelyt maanantaina 23.3.2020 huoltajien vastausten perusteella. On mahdollista, etteivät vuosiluokkien 1-3 lähiopetukseen tulevat oppilaat pääse omaan kouluun, vaan oppilasmäärien mukaan arvioidaan sijoituskoulut ja niihin järjestetään tarvittavat koulukuljetukset. Kuljetuksessa olevien uusien lähiopetukseen tulevien oppilaiden koulukuljetukset pyritään hoitamaan tiistaista 24.3.2020 alkaen.

Suosittelemme vahvasti, että mahdollisimman moni oppilas olisi etäopetuksessa, jotta saataisiin koronapandemian tartuntariski pysymään mahdollisimman alhaisena. Huomioittehan, että oppilas-ja opiskeluhuollon palvelut ovat myös käytettävissä etäyhteyksien välityksellä. Koulukuraattorit Taina Raitanen ja Petri Hakala ovat saatavilla, mikäli koette tarvitsevanne. Maanantaina 23.3. aloittaa Nakkilan kunnassa koulupsykologi Kristiina Seppälä ja myös hänen palvelut ovat käytettävissä. Kaikkien edellä mainittujen yhteystiedot ovat etunimi.sukunimi@nakkila.fi

Kouluun tulevien uusien oppilaiden huoltajat vastatkaa kyselyyn mahdollisimman pian, jotta näemme, minkä verran lähiopetukseen on tulossa oppilaita. Vastaukset viimeistään maanantaihin 23.3. klo 15.00 mennessä oman koulunne rehtorille Wilman välityksellä.