Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut

Kirjoitettu 23.4.2021

Päivitetty 23.4. (ATTR Satakunta 22.4.)

Harrastustoiminta:

Aikuisten ryhmässä tapahtuva harrastustoiminta kunnan sisätiloissa on keskeytetty 1.3. alkaen. Keskeytystä jatketaan 14.5. saakka. Aikuisten ryhmäharrastukset ulkotiloissa on sallittu 26.4. alkaen lähikontakteja välttäen. Kunnan tiloja voidaan kuitenkin varata ja käyttää esim. perheiden kesken sulkapallon pelaamista tms. toimintaa varten.

Yläkouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten harrastustoiminta kunnan sisä-ja ulkotiloissa on sallittu mikäli noudatetaan kaikkia seuraavia toimintaperiaatteita:

  • Ryhmäharrastustoimintaa ulkotiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällää ilman henkilömäärärajoitusta
  • Ryhmäharrastustoimintaa sisätiloissa toteutetaan omalla joukkueella tai ryhmällä, noudattaen turvallisen harrastamisen kriteereitä, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL ovat ohjeistaneet.
  • Sisätiloissa ryhmäkoko suositellaan rajattavan korkeintaan kymmeneen henkilöön, huomioiden etäisyydet ja kontaktien välttäminen.
  • Kaikki ottelu-, kilpailu- ja esiintymistoiminta pidetään keskeytettynä.

Yli 12 vuotiaiden ryhmissä liikuntahallin alakerran liikuntasali voidaan jakaa seinän kaltaisilla väliverhoilla, jolloin ohjaajat pystyvät jakamaan ryhmänsä pienempiin ryhmiin. Lisäksi seurojen käytössä ovat juoksusuora ja yläkerran liikuntatilat. Ohjaajia ja valmentajia on infottu, että vain yksi ryhmä saa käyttää yhtä liikuntatilaa kerrallaan sekä yhtä pukuhuonetta. Myös pukuhuoneiden ovissa on tästä huomautus. Valmentajat ja ohjaajat huolehtivat myös suositusten mukaisista saapumis- ja poistumistavoista. Suositus on voimassa 9.5. saakka.

Alle 12v alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoimintaa voidaan jatkaa, kun seuraavat ehdot huomioidaan:

  • kilpailuja tai esiintymisiä yleisölle ei järjestetä
  • ottelut ja kilpailut pidetään Nakkilan sisällä
  • harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan ulkona

Suositus on voimassa 9.5. saakka

Liikuntahallin pukuhuoneissa ja yleisissä tiloissa on maskisuositus. Käsidesitelineitä on ympäri liikuntahallia sekä liikuntatiloissa on desinfiointiin käytettäviä tarvikkeita.

Liikuntahallin ja kuntosalin ovet ovat lukittuna infon ollessa kiinni. Kulku tapahtuu kulkulätkien avulla, mitä pystytään myös seuraamaan tarvittaessa.

 

Kunnan kuntosalin käyttö

Nakkilan kunnan kuntosalilla on otettu käyttöön varausjärjestelmä 3.3. alkaen. Varaussysteemiä jatketaan ainakin 14.5. saakka. Kuntosalin ohjeistuksissa on huomiotu ATTR:n 22.4. tulleet rajoitukset. Linkit varausjärjestelmään löytyvät kunnan nettisivuilta, liikuntahallin ulko-ovista ja kuntosalin ovista sekä somesta (facebook ja instagram). Kuntosalin varaukset tehdään Lyyti-järjestelmää käyttäen.

Kuntosalin 100m² salissa on 6 henkilön varauskapasiteetti. Tällä mahdollistetaan hyvin 2 metrin turvaetäisyydet ja lähikontaktien välttäminen. Varaukset ovat 1,5 tunnin vuoroja, johon kuuluu pukuhuoneaika. Kuntosalin käyttäjiä on ohjeistettu poistumaan ennen seuraavan varausvuoron alkua.

Kuntosalin käyttäjät pystytään jäljittämään Lyyti-järjestelmästä nopeasti sähköpostin ja puhelinnumeroiden avulla ja vuorot perumaan nopealla aikataululla.

Nakkilan kunnan liikuntakeskuksen henkilöstä valvoo sääntöjen noudattamista ja sääntöjen rikkomuksiin puututaan välittömästi. Kuntosali suljetaan, mikäli ei pystytä takamaan sääntöjen noudattamista.

 

Nuorisotilat:

Nuorisotilat avataan sovelletusti 26.4. ja toiminta jatkuu lähikontakteja välttäen. Nuorisotiloissa sallitaan 10 hengen ryhmät ja tiloissa on maskisuositus. Nuorisotyötä tehdään kuitenkin enemmän jalkautumalla ulkoaktiviteetteihin.

 

Sari Ketola
hyvinvointikoordinaattori