Kuulutus / Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Harjavallan voimalaitos

Kirjoitettu 22.4.2024

Päätös tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Harjavallan voimalaitos

Nakkilan kunnan johtava ympäristöinsinööri on 22.4.2024 antanut päätöksensä koskien tilapäistä melua ja tärinää Harjavallan voimalaitoksella osoitteessa Voimalaitoksentie 60, 29250 Nakkila. Ilmoitus koskee Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy:n suorittamaa paalutustyötä.   

Nähtävilläolo
Päätös on nähtävillä valitusajan 22.4. – 29.5.2024 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Tarkemmat valitusohjeet löytyvät päätöksen liitteenä. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 29.5.2024.

Lisätietojen antaja
Sanna Kopra-Virtanen, p. 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@nakkila.fi

Nakkilassa 22.4.2024