Kuulutus asemakaavan muutoksesta

Kirjoitettu 28.10.2019

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että keskustan alueen asemakaavamuutosehdotukset kortteleissa 106, 107, 19, 87, 88, 90, 20 ovat julkisesti nähtävillä 24.10.–30.11.2019 välisenä aikana Nakkilan kunnanviraston hallinto- ja talousosastolla soitteessa Porintie 11, 29250 Nakkila sekä kunnan kotisivuilla www.nakkila.fi/asuminen ja kaavoitus/kaavoitus ja tontit/vireillä olevat asemakaavat.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus asemakaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava Nakkilan kunnanhallitukselle os. PL 50, 29251 Nakkila tai kirjaamo@nakkila.fi ennen nähtävillä oloajan päättymistä. Lisätietoja: DI Pasi Lappalainen Nosto Consulting Oy, p. 0400 858 101 tai pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi, kunnanjohtaja Nina-Mari Turpela p. 044 747 5801 tai nina-mari.turpela@nakkila.fi sekä hallintojohtaja Janika Löfbacka p. 044 747 5808 tai janika.lofbacka@nakkila.fi

Nakkilan kunnanhallitus

24.10.2019