Julkipanoilmoitus

Kirjoitettu 9.11.2018

JULKIPANOILMOITUS
MRL142 § ja 198 §
Rakennusvalvonta 8.11.2018

Rakennustarkastaja Seppo Saarimaa

64 §
Covire Oy
531-415-6-9 TATTARA
Tattarantie 42
29250 NAKKILA
Laajennus
Majoitusrakennus ja sen laajennus
Suunnittelutarvikeratkaisupäätös rakennuslupamenettelyn yhteydessä MRL 137 § 5. mom
Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä:
rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittäminen 7,3 % MRL 175 §

Lupanro 2018-32

65 §
Nakkilan kunta
531-402-4-108 ARANTILA
Siltatie 190
29250 NAKKILA
Maisematyölupa MRL 128 §
Puiden kaataminen asemakaava-alueella
Arantilan Lohirannan alueen hoitohakkuu, n. 4 ha

Lupanro 2018-41

Lupahakemuksia koskevien päätösten antopäivä 12.11.2018
Tämä ilmoitus on julkipantu 9.11.2018-26.11.2018 ilmoitustaululle