Ilmoitus kuulutuksesta, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/1040/2024

Kirjoitettu 28.3.2024

ILMOITUS KUULUTUKSESTA 

Asia: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut 27.3.2024 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/1040/2024. Väylävirastolle annettu päätös koskee rata-alueen maaperän puhdistamista rata-alueen liikenneturvallisuuden parantamiseksi tehtävien kunnostustöiden yhteydessä ja työn yhteydessä syntyvien haitta-ainepitoisten maiden käsittelyä Kokemäellä, Harjavallassa, Nakkilassa ja Ulvilassa kiinteistöillä 271-871-3-2, 79-871-1-1, 531-871-1-1, 531-871-3-1, 886-871-2-1.  

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito: Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 28.4.-6.5.2024 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla. Lisäksi päätös on pysyvästi nähtävillä ympäristöhallinnon yhteisillä verkkosivuilla. 

Linkki kuulutukseen ja päätökseen ELY-keskuksen verkkosivulla:

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi

Linkki päätökseen ympäristöhallinnon yhteisillä verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/pilaantuneetmaat/varsinais-suomi-ja-satakunta   

Kuulutus ja päätös: