ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Kirjoitettu 15.12.2023

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueen kunnat kuuluvat pääosin Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen, mutta jotkut kunnat kuuluvat osaksi myös Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen (Salo, Somero).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi.