Ilmoitus kuuluttamisesta

Kirjoitettu 24.11.2022

Ilmoitus hakemuksen tiedoksiannosta asiassa dnro ESAVI/26603/2022

Hakija Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy
Dnro ESAVI/26603/2022
Asia Rinnakkaispolttolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Harjavalta

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 24.11.2022–2.1.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi (avautuu uudessa välilehdessä), mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muistutusten ja mielipiteeiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.