Avoimet työpaikat

Kirjoitettu 26.4.2021

Nakkilan kunta hakee erityisluokanopettajaa vakituiseen virkaan. Erityisluokanopettajan virassa opetus on 7-9 -luokan pienryhmässä.

Arvostamme hakijoiden opettajakokemuksen lisäksi halua ja kykyä yhteistyöhön. Toivomme innostunutta ja kehittämismyönteistä työotetta. Valinta tehdään kelpoisuuden, kokemuksen ja haastattelun perusteella.

Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Kelpoisuustodistukset asetuksen no: 986/1998 mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi -palvelun kautta.

Haastattelut pidetään 19.5.2021 klo 9-14
Hakuaika päättyy 13.5.2020 klo 15.00.

Lisätietoja

http://www.nakkila.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Nakkilan kunnan va sivistysjohtaja Jari Koski p. 044 7475941 jari.koski@nakkila.fi
Kirkonseudun koulun rehtori Minna Hujanen p. 044 7475931 minna.hujanen@nakkila.fi

Nakkilan kunnan sivistystoimi hakee kahta (2) koulunkäynninohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen 9.8.2021 alkaen ja kolmea (3) koulunkäynninohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 9.8.2021- 4.6.2022. Toimet sijoittuvat Kirkonseudun koululle.

Koulunkäynninohjaajan työnkuva on monipuolinen: työpäivä sisältää oppitunneilla avustamista, pienryhmien ohjausta, AP/IP-toimintaa sekä erilaisia valvontatehtäviä. Tehtävissä edellytetään hyviä ryhmänhallinta- ja yhteistyötaitoja. Arvostamme kokemusta lasten, nuorten ja erityisryhmien kanssa työskentelystä sekä joustavuutta ja reipasta asennetta. Työaika on 38,25h/ viikko.

Toiseen vakituiseen koulunkäynninohjaajan tehtävään tulee kuulumaan ohjaajan tehtävät luokilla 1-2 sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelutehtävät ja toinen vakituinen tehtävä on erityisopetuksen pienryhmän ohjaajan tehtävä luokilla 1-3.

Valinta tehdään kelpoisuuden, kokemuksen ja haastattelun perusteella.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tai sosionomin tutkinto tai muu soveltuva koulutus.

Hakemukset tulee ensisijaisesti jättää kuntarekry.fi sähköisen hakulomakkeen kautta. Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2021 klo 15.00 mennessä.
Haastattelut suoritetaan 19.5. klo 12-16.

Valitun on ennen sijaisuuden vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä annetussa määräajassa hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Käytämme vakituisessa työsuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa ja määräaikaisessa sijaisuudessa kolmen kuukauden koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lisätietoja

http://www.nakkila.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Nakkilan kunnan vs. sivistysjohtaja Jari Koski 044 7475 941, Kirkonseudun koulun rehtori Minna Hujanen p. 044 747 5931

Nakkilan kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka 1.8.2021 alkaen. Opetettavina aineina: matematiikka ja fysiikka. Viranhoitoon saattaa kuulua tukioppilastoimintaa. Opetusta on Nakkilan yhteiskoulussa ja mahdollisesti Nakkilan lukiossa.

Nakkilan yhteiskoulu on perusopetusta antava yläkoulu (7-9 luokat). Nakkilan yhteiskoulussa on oppilaita lv. 2020-2021 n. 180. Tarkempaa tietoa koulusta on kotisivuilla osoitteessa: https://peda.net/nakkila/ny

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.nakkila.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Nakkilan kunnan vs sivistysjohtaja Jari Koski p. 044 7475941 jari.koski@nakkila.fi

Nakkilan kunnan sivistyspalveluissa on haettavana perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka 1.8.2021 alkaen. Opetettavina aineina: matematiikka ja kemia. Opetusta on Nakkilan yhteiskoulussa ja mahdollisesti Nakkilan lukiossa.

Nakkilan yhteiskoulu on perusopetusta antava yläkoulu (7-9 luokat). Nakkilan yhteiskoulussa on oppilaita lv. 2020-2021 n. 180. Tarkempaa tietoa koulusta on kotisivuilla osoitteessa: https://peda.net/nakkila/ny

Haku tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.
Alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Todistusjäljennöksiä ei ole tarpeen liittää hakemukseen.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan.

Virkaan valitun tulee ennen vaalin vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esittää nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.nakkila.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Nakkilan kunnan vs sivistysjohtaja Jari Koski p. 044 7475941 jari.koski@nakkila.fi

Etsivä nuorisotyöntekijän tehtävänänä on löytää ja tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29 -vuotiaita nuoria ja ohjata heitä sellaisten palveluiden ja tukien piirii, joilla edistetään nuorten hyvinvointia, pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Työ on liikkuvaa työtä, johon sisältyy satunnaisesti ilta ja viikonlopputyötä. tehtävän hoitaminen vaatii ajokortin ja oman auton käytön käyttömahdollisuutta. Työnkuva koostuu 90 % etsivästä nuorisotyötä ja 10 % on muuta kunnan nuorissotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistotasoinen tutkinto sekä kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Työssä tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön sekä kykyä itsenäiseen sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Tehtävään valittavan tulee ennen sijausuuden vastaanottamiseta esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

http://www.nakkila.fi

TUTUSTU TYÖNANTAJAAN

Hyvinvointikoordinaattori Sari Ketola p. 044 7475 914

Herättääkö työpaikkailmoitus mielenkiintosi työtehtävää kohtaan?