Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuulutus, VARELY/142/2024

Kirjoitettu 2.5.2024

Kuulutus, Myrsky Energia Oy:n Takajärven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Kokemäki ja Harjavalta

Kuulutus julkaistaan 2.5.2024 ja pidetään nähtävillä 3.6.2024 saakka osoitteessa

www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi .

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan myös Nakkilan kunnan verkkosivuilla (ks. alla Kuulutus).

YVA-ohjelma ja kuulutukseen liittyvä aineisto on luettavissa sähköisenä ympäristöhallinnon verkkosivulla
osoitteessa www.ymparisto.fi/takajarven-tuulivoimahanke-YVA .