Valtuuston kokouskuulutus

Kirjoitettu 5.12.2018

NAKKILAN
VALTUUSTON KOKOUS

pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 17. päivänä
joulukuuta 2018 alkaen klo 15.00.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa
(www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 6.12.2018 alkaen. Kokouksen
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa
(www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 21.12.2018 alkaen.

Nakkilassa 6.12.2018

Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja