Valtuuston kokous

Kirjoitettu 1.11.2018

Valtuuston kokous
pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 4. päivänä helmikuuta 2019 alkaen klo 17.00.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 25.1.2019 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 8.2.2019 alkaen.

Nakkilassa 24.1.2019
Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja