Valtuuston kokous

Kirjoitettu 18.6.2020

NAKKILAN VALTUUSTON KOKOUS

pidetään liikuntakeskuksessa maanantaina 29. päivänä kesäkuuta 2020 alkaen klo 17:00

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkos-sa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 18.6.2020 alkaen. Kokouk-sen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoi-tuksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tieto-verkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 3.7.2020 alkaen.

Nakkilassa 18.6.2020
Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja