Valtuuston kokous

Kirjoitettu 1.11.2018

Valtuuston kokous
pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 12. päivänä marraskuuta 2018 alkaen klo 17.00.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 2.11.2018 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/päätöksenteko) 16.11.2018 alkaen.

Nakkilassa 1.11.2018
Ilmo Myllymaa
valtuuston puheenjohtaja