Valtuusto kokous

Kirjoitettu 24.5.2019

Valtuuston kokous pidetään kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 3. päivänä kesäkuuta 2019 alkaen klo 17.

Kokouksen asialista ja esityslista ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslistat/pöytäkirjat) 24.5.2019 alkaen. Kokouksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimuksineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa (www.nakkila.fi/Esityslista/pöytäkirjat) 7.6.2019 alkaen.

Nakkilassa 23.5.2019
Ilmo Myllymaa
valtuuson puheenjohtaja