UUDELLEEN KUULUTUS, Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:n lupahakemus maa-ainesten ottamista, kiven louhintaa ja murskausta varten

Kirjoitettu 15.11.2023

Asia on kuulutettu 16.1. – 17.2.2023. Kuulutus julkaistaan uudelleen, koska hakemusta on olennaisesti täydennetty kuuluttamisen jälkeen.

Hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä Nakkilan kunnanvirastolla ympäristönsuojelussa. Ne, joiden oikeutta tai etua tämä lupa-asia saattaa koskea, voivat tehdä lupakäsittelyä varten kirjallisen muistutuksen. Muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä. Muistutukset ja mielipiteet toimitetaan 22.12.2023 mennessä kirjallisena Nakkilan kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 50, 29251 NAKKILA.

Kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan kotisivulla 15.11.2023 – 22.12.2023.

Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen
p. 044 701 3336
sanna.kopra-virtanen@nakkila.fi