Kehitysvammahuolto

Viimeksi päivitetty 3.5.2019

Kehitysvammahuollossa toteutetaan yksilöllistä palveluohjausta, jonka avulla pyritään löytämään kehitysvammaiselle henkilölle ja hänen perheelleen sopiva palvelukokonaisuus. Asiakkaille laaditaan palvelusuunnitelma, joka perustuu asiakkaan henkilökohtaisen tilanteen kartoitukseen ja siinä todettuun palvelutarpeeseen.

Kehitysvammahuollon palveluista vastaa kunnan sosiaalipalvelut. Jos olet hakeutumassa palvelujen piiriin, palvelutarpeesi on muuttunut tai tarvitset lisätietoa ja neuvoja kehitysvammahuollon palveluihin liittyen, otathan yhteyttä kehitysvammahuollosta vastaavaan sosiaaliohjaajaan.