Sosiaaliasiamies

Viimeksi päivitetty 15.11.2018

Sosiaaliasiamies palvelee sekä julkisen että yksityisen sosiaalihuollon asiakkaita. Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

  • tiedottamalla asiakkaan oikeuksista
  • neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista
  • neuvomalla muistutuksen laatimisessa
  • raportoimalla asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä vuosittain kunnanhallitukselle
  • edistämällä muilla tavoin sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksien toteutumista.

Kuntalaisten yhteydenotto sosiaaliasiamieheen pyritään ensisijaisesti hoitamaan puhelimitse, toissijaisesti tarjotaan neuvottelua sosiaaliasiamiehen toimistossa Antinkartanossa ja kolmanneksi mahdollisuus tavata sosiaaliasiamies kotikunnassa tai muualla erikseen sovittavassa paikassa.

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista on säädökset sosiaaliasiamiehestä. Nakkilan kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii

Jari Mäkinen
jari.makinen(at)satshp.fi
puh. 044 707 9132

Lisätiedot

http://www.satshp.fi/potilaille/potilaan-oikeudet/Sivut/sosiaaliasiamies.aspx

http://stm.fi/potilasasiamies-sosiaaliasiamies