Puheterapia

Viimeksi päivitetty 15.11.2018

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka sisältää:
– tutkimukset
– kuntoutuksen suunnittelun ja järjestämisen
– yksilö- ja /tai ryhmäterapian
– vanhempien, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen ja konsultoinnin
– puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen suunnittelun ja ohjauksen
– kommunikaation apuvälinepalvelut ja niihin liittyvän ohjauksen

Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.

Puheterapiapalveluista vastaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä. Yhteys- ja lisätiedot löytyvät täältä.