Ehkäisevä perhetyö

Viimeksi päivitetty 15.11.2018

Ehkäisevä perhetyö on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua perheille joilla ei ole    lastensuojelun asiakkuutta. Ehkäisevä perhetyö on lyhytaikaista, suunnitelmallista, jokaisen perheenjäsenen huomioivaa ja tavoitteellista palvelua lapsiperhearjen helpottamiseksi.

Ehkäisevää perhetyötä saa mm. seuraavanlaisiin tilanteisiin:

 • Vanhemmuuden haasteet (parisuhde, perheen roolit, yksinhuoltajuus)
 • Lasten kasvatus (säännöt, rajat, rutiinit)
 • Vanhemman/-pien jaksaminen (uupumus, mielenterveysongelmat yms)
 • Kriisit/äkilliset muutokset (ero, kuolema, sairastuminen)
 • Sosiaalisen verkoston puuttuminen
 • Perheen sisäinen vuorovaikutus (riidat, lapsen uhma-/murrosikä)

Ehkäisevään perhetyöhön kuuluu tapaamisia perheen kotona tai vaihtoehtoisesti sosiaalitoimistossa yhdessä sosiaaliohjaajan kanssa.

Työskentely sisältään mm:

 • Keskustelua, ohjausta, neuvontaa
 • Yhdessä tekemistä
 • Voimavarojen vahvistamista
 • Moniammatillista yhteistyötä
 • Toiminnallisia menetelmiä
 • Läheisverkoston kartoittamista

Ehkäisevä perhetyö on maksutonta palvelua.
Palvelun tarve arvioidaan puhelinkeskustelulla sosiaaliohjaajan kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!!