KESSOTE

Viimeksi päivitetty 16.11.2020

Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien sekä Eurajoen ja Nakkilan kuntien valtuustot ovat kesäkuussa 2020 tehneet päätöksen sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämisestä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle 1.1.2021 alkaen. Harjavallan, Kokemäen, Eurajoen ja Nakkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kokonaisuudessaan vastaa 1.1.2021 alkaen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.

Kaupungeista/kunnista kuntayhtymään siirtyviä sosiaalipalveluita ovat sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaiset lapsi- ja perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, kehitysvammahuolto, virka-aikainen sosiaalipäivystys, kotihoito, intervallihoito ja tehostettu palveluasuminen.

Toimipisteet alueella eivät muutu 1.1.2021 alkaen.

Kunnista siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta lapsi- ja perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut, kotihoidon palvelut, neuvonta- ja ohjauspalvelut, kuntouttava päivätoiminta, ikääntyneiden asumisyksiköt (palveluasuminen, perhehoito ja laitoshoito), kotihoidon tukipalvelut, kehitysvammaisten asumisyksikkö, sekä toimintakeskukset säilyvät lähipalveluina nykyisissä toimipisteissään.

Keskitettyinä ja jalkautuvina palveluina tarjotaan jatkossa siirtyvien sosiaalipalveluiden osalta lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto, kehitysvammahuolto ja omaishoitoon liittyvät palvelut.

Sosiaalipalvelujen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymään. Toiminnot jatkuvat 1.1.2021 keskeytyksettä.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Internet-sivuilta löytyvät tarkemmat kuvaukset palveluista, yhteystiedot sekä laskutusosoite. Tiedot tarkentuvat loppuvuoden 2020 aikana.

Yhdistymisen jälkeen Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentele yli 600 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Yhdistymisen myötä Keski-Satakunnan alueelle luodaan yhteneväiset, laadukkaat ja sujuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

 

Sote-asioita koskevat päätökset tehdään jatkossa Kessoten yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa, jossa on kaikkien kuntien tasapuolinen edustus. Nakkilan perusturvavaliokunta ja perusturvajohtajan virka lakkautetaan. Nakkilan kunnanhallitus yhdessä kunnanjohtajan ja Kessoten luottamushenkilöinä toimivien kanssa vastaavat jatkossa kunnan kannanottojen viemisestä Kessoten päätöksentekoon.

Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä Kessotea koskevia kysymyksiä ja lukea niihin annettuja vastauksia kuntayhtymän nettisivuilta.

Lisätietoja antaa palvelualueen johtaja Kati Nordlund-Luoma p. 044 747 5870