Ympärivuorokautiset asumispalvelut

Viimeksi päivitetty 3.4.2020

Ympärivuorokautinen hoito on tarkoitettu henkilöille, joiden kotona asuminen ei runsaidenkaan kotihoidon palveluiden avulla onnistu ja joiden toimintakyky on pidempiaikaisesti huonontunut. Kotihoito tukipalveluineen on aina ensisijainen vaihtoehto, jonka onnistuminen tulee olla arvioitu ja kokeiltu ennen ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutumista.

Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella. Osa kokonaisarviointia on asiakkaan ja omaisten/läheisten kanssa pidettävä hoitoneuvottelu. Hakemukset käsitellään SAS-ryhmässä (SAS=selvitä-arvioi-sijoita) kolmen kuukauden määräajassa. Hakemusvaiheessa asiakas voi esittää toiveensa hoitopaikasta, mutta sijoitusvaiheessa huomioidaan kaikki käytettävissä olevat asiakkaan tarpeeseen vastaavat hoitopaikat.

Ympärivuorokautisen hoidon tavoitteena on, että omasta kodistaan muuttaneen vanhuksen ei tarvitse enää vaihtaa hoitopaikkaa, vaan hoitopaikassa voi elää elämänsä loppuun. Yksiköissä on turvallista asua ja siellä voi elää oman näköistä mielekästä elämää. Henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden ja omaiset/läheiset ovat tervetulleita ja heidän toivotaankin pysyvän kiinteänä osana vanhuksen elämää.

Nakkilan kunnassa ympärivuorokautista hoitoa on tarjolla kunnan omissa yksiköissä Palvelutalo Keinustoolissa sekä Palvelukeskus Hyppingillä. Kunnan omien paikkojen ollessa täynnä asiakkaalla on mahdollista saada palveluseteli tehostettuun palveluasumiseen, jolloin asiakas valitsee mieluisen hoitopaikan palveluntuottajarekisteristä.