Perhehoito

Viimeksi päivitetty 13.8.2020

Perhehoito on ikäihmisen hoivaa ja huolenpitoa perhehoitajan kodissa. Perhehoitoa voidaan antaa myös hoidettavan omassa kodissa. Perhehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoidossa asukkaalla on jonkin verran omaa toimintakykyä ja yöt tulee pärjätä ilman säännöllistä apua. Jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan asukkaan turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Perhekodissa tuetaan ikäihmisten ja läheisten yhteydenpitoa.

Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Kunnan tehtävä on järjestää perhehoitajien valmennus, riittävä tuki ja täydennyskoulutus. Perhehoitaja ja kunta solmivat toimeksiantosopimuksen, jonka yksityiskohdat perustuvat perhehoitoon tulevan tarpeisiin sekä seudulliseen ikäihmisen perhehoidon toimintaohjeeseen, jossa on sovittu muun muassa perhehoitajan palkkiosta, kulukorvauksesta ja vapaiden järjestämisestä. Seudullisen perhehoidon koordinoinnista vastaa Euran kunta.

Sekä lyhytaikaisesta että pysyvästä perhehoidosta päättää moniammatillinen SAS-ryhmä (selvitä-arvioi-suunnittele) hakemuksen tai arvioinnin perusteella.

Lisätietoa löytyy täältä

Seudullinen toimintaohje 2020 löytyy täältä

Ikäihmisten perhehoitajiksi aikoiville järjestetään valmennuksia. Hakemuslomake valmennukseen löytyy täältä