Palveluasuminen

Viimeksi päivitetty 13.8.2020

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joiden päivittäisistä toimista selviytyminen edellyttää useita hoivakäyntejä vuorokaudessa ja /tai asumisolot eivät mahdollista kotona asumista. Asiakas kuitenkin selviytyy yksin asumisesta eikä tarvitse jatkuvaa, ympärivuorokautista valvontaa. Avun tarve ajoittuu lähinnä päivä- ja ilta-aikaan. Hoivapalvelun tuottaa Kotihoito yhteistyössä Keinustoolin henkilökunnan kanssa. Asukkaat voivat halutessaan valmistaa itse ateriansa tai ruokailla palvelutalossa.

Kodinhoidollisiin toimiin, kuten siivoukseen tai pyykkihuoltoon asukkaalla on mahdollisuus saada tukipalvelua. Kotihoito tukipalveluineen on aina ensisijainen vaihtoehto, jonka onnistuminen tulee olla arvioitu ja kokeiltu ennen palveluasumiseen hakeutumista.

Asiakkaan hoidon tarve määritellään aina kokonaisarvioinnin perusteella. Osa kokonaisarviointia on asiakkaan ja omaisten/läheisten kanssa pidettävä hoitoneuvottelu. Hakemukset käsitellään SAS-ryhmässä (SAS=selvitä-arvioi-sijoita) kolmen kuukauden määräajassa.

Palveluasumista kunnan omassa yksikössä on tarjolla Palvelutalo Keinustoolin kolmannessa kerroksessa. Palveluasuntoja on kuusi.