Omavalvonta

Viimeksi päivitetty 23.12.2019

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (§ 23) vanhuspalveluiden osalta ja sosiaalihuoltolaki (47§) sosiaalipalveluiden osalta määrää, että palveluista vastaavan johtajan on huolehdittava, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi.

Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä palautteen pohjalta, jota kerätään säännöllisesti asiakkailta (omaisilta) ja henkilöstöltä. Siten turvataan asiakkaiden ja henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen.

Omavalvonnalla tarkoitetaan palveluntuottajan omatoimista laadun varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, valvonta ohjelmien ja laatusuositusten sekä palveluntuottajan itse omalle toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Nakkilan kunnan vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelmat on hyväksytty perusturvavaliokunnassa joulukuussa 2019.

Omavalvontasuunnitelma HYPPINKI 2020
Omavalvontasuunnitelma KEINUSTOOLI 2020
Omavalvontasuunnitelma KOTIHOITO 2020