Hyvinvointia edistävät palvelut

Viimeksi päivitetty 4.6.2020

Nakkilassa on tarjolla paljon hyvinvointia edistävää toimintaa ikääntyville. Joka vuosi 65 -vuotta täyttävät kutsutaan niin sanotuille hyvinvoinnin portaille, jossa käsitellään keskeisiä teemoja hyvinvoinnin monipuolisille edistämiselle. Nakkilan kunnassa toteutetaan myös valmennusta eläköityville ja liikuntakeskuksessa on monia ryhmiä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Syksyllä 2019 käynnistyy avoin päivätoiminta, jonka ohjelma tähtää niin fyysisen, psyykkisen kuin sosiaalisenkin kunnon ylläpitoon.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä kutsuu vuosittain 75-vuotiaat ja 85-vuotiaat terveystarkastukseen. Samoin omaishoitajille tehdään terveystarkastukset. Myös muun ikäiset kuntalaiset voivat halutessaan varata ajan omaehtoiseen terveystarkastukseen.

Ennaltaehkäisevä vanhustyö Nakkilassa