Kuljetuspalvelut

Viimeksi päivitetty 13.11.2019

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin oman kunnan alueella. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin.

Kuljetuspalvelun myöntämistä ennen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja lisäksi laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.

Myönnettäessä sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea asiakas saa käyttöönsä kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakas saa käyttöönsä kuljetuspalvelun maksukortin, mikä pitää olla mukana kuljetuspalvelumatkoilla. Omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Kuljetuspalvelupäätös on aina määräaikainen. Yleensä päätös tehdään vuodeksi kerrallaan.

Hakemuksen löydät tästä.