Kuljetuspalvelut

Viimeksi päivitetty 13.8.2020

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukaisen liikkumista tukevan palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelumatkat on tarkoitettu auttamaan asiakkaan päivittäisten asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä.

Kuljetuspalvelu on tulosidonnaista ja sitä voi käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin oman kunnan alueella. Kuljetuspalvelua ei voi käyttää terveydenhuollon matkoihin.

Kuljetuspalvelun myöntämistä ennen asiakkaalle tehdään palvelutarpeen arviointi ja lisäksi laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.

Myönnettäessä sosiaalihuoltolain mukaista liikkumisen tukea asiakas saa käyttöönsä kahdeksan (8) yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Asiakas saa käyttöönsä kuljetuspalvelun maksukortin, mikä pitää olla mukana kuljetuspalvelumatkoilla. Omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Kuljetuspalvelupäätös on aina määräaikainen. Yleensä päätös tehdään vuodeksi kerrallaan.

Hakemuksen löydät tästä.