Kotihoidon tukipalvelut

Viimeksi päivitetty 20.8.2019

Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja voidaan myöntää myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Tukipalveluiden tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen. Tukipalveluita haetaan hakemuksella.

Tukipalveluita ovat ateriapalvelut, kauppapalvelut, turvapalvelut, kylvetyspalvelut, saattaja-apu/asiointipalvelu, pyykkipalvelu, siivous ja pihatyöt ja kuljetuspalvelut.