Kotihoidon tukipalvelut

Viimeksi päivitetty 15.11.2018

Kotihoidon tukipalvelut on tarkoitettu tukemaan asiakkaan kotona selviytymistä. Tukipalveluja voidaan myöntää myös ilman säännöllisen kotihoidon palvelujen tarvetta, mikäli niiden avulla turvataan asiakkaan itsenäistä selviytymistä. Tukipalveluiden tarve arvioidaan tekemällä palvelutarpeen arviointi. Arvioinnissa kartoitetaan asiakkaan toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen lisäksi hänen omaistensa ja muiden läheisten mahdollisuus osallistua asiakkaan auttamiseen. Tukipalveluita haetaan hakemuksella.

Tukipalveluita ovat ateriapalvelut, kauppapalvelut, turvapalvelut, kylvetyspalvelut, saattaja-apu/asiointipalvelu, pyykkipalvelu, siivous ja pihatyöt ja kuljetuspalvelut.

Kotihoidon myöntämisperusteet ja sisältö 1.3.2018 alkaen

Tukipalvelujen maksut 1.3.2018 alkaen

Kotihoidon hakemus tulossa.