Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Viimeksi päivitetty 23.12.2019

Perustoimeentulotuki haetaan Kelasta. Tuen voi hakea verkossa www.kela.fi/asiointi. Myös liitteet voi toimittaa verkossa. Tukea on mahdollista hakea myös paperilomakkeella tai suullisesti. Asiakkaat voivat asioida missä tahansa Kelan toimistossa. Kelaan voi myös varata ajan.

Kunnan sosiaalitoimi voi myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu kattamaan henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvia, toimeentulotuen turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkittuja menoja. Täydentävän toimeentulotuen päätös perustuu asiakkaalle tehtyyn perustoimeentulotuen laskelmaan.

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on henkilön ja perheen sosiaalisen turvallisuuden ja omatoimisen suoriutumisen edistäminen sekä syrjäytymisen ja pitkäaikaisen toimeentulotukiriippuvuuden ehkäiseminen. Tavoitteena on edistää sosiaalista suoriutumiskykyä juuri sen hetkisessä tilanteessa niin, että myönteiset vaikutukset olisivat kestäviä.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeet ja hakemus.