Aikuisten palvelut

Viimeksi päivitetty 13.8.2020

Sosiaalityön tarkoituksena on edistää kuntalaisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Aikuisten hyvinvointipalveluihin liittyy neuvonta, ohjaus, tuki ja apua sosiaalisten sekä taloudellisten ongelmien selvittämisessä.

Sosiaalityön toimintaa ohjaa mm. sosiaalihuoltolaki (1301/2014). Sosiaalihuoltolaissa säädetään sosiaalisen turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä muista sosiaalihuollon kunnallisista tehtävistä ja palveluista ja niiden toteuttamisesta.