Organisaatio

Viimeksi päivitetty 17.12.2018

Organisaatiomallin lähtökohtana on ns. valiokuntamalli ja puheenjohtajamalli. Valiokuntamallin mukaisesti kunnanhallituksen ja lautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja ja valiokuntien puheenjohtajat ovat kunnanhallituksen jäseniä.

Uusi kuntalain mukainen hallintosääntö valmisteltiin keväällä 2017 aikana siten, että se tuli voimaan 1.6.2017 lukien. Uudessa hallintosäännössä määritellään valiokuntien toimiala, tehtävät ja ratkaisuvalta edellisten johtosääntöjen pohjalta.

Toimielinorganisaatio