Kuulutus päätöksestä, Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, Nakkila Storage/Nakkilan Verstas

Kirjoitettu 14.9.2023

Nakkilan kunnan ympäristöinsinööri on 14.9.2023 antanut päätöksensä Nakkila Storage/Nakkilan Verstaan ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta koskien peltocrosstapahtumaa.  

Nähtävilläolo
Päätös on nähtävillä valitusajan 14.9.2023-23.10.2023 Nakkilan kunnan verkkosivuilla www.nakkila.fi.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle viimeistään 23.10.2023

Lisätietojen antaja
Ympäristötarkastaja Sanna Kopra-Virtanen, p. 044 701 3336, sanna.kopra-virtanen@pori.fi

Nakkilassa 14.9.2023