Kuulutus Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan 25.8.2022 tekemästä ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Kirjoitettu 30.8.2022

Kuulutus Nakkilan kunnan teknisen valiokunnan 25.8.2022 tekemästä ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Tekninen valiokunta on myöntänyt Jyrki Välimäelle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan eläinsuojalle, joka sijaitsee Nakkilan Leistilän kylässä kiinteistöllä 531-406-2-23, osoitteessa Koulupolku 30.

Päätös annetaan ja siitä tiedotetaan julkaisemalla kuulutus kunnan verkkosivulla. Kuulutuksen julkaisupäivä ja päätöksen antopäivä on 30.8.2022. Päätös katsotaan tulleen yleisesti tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Nakkilan kunnan verkkosivulla 30.8.2022 – 6.10.2022 ja päätös on luettavissa linkistä: https://nakkila.fi/paatoksenteko/esityslistat-poytakirjat/ sekä nähtävillä Nakkilan ympäristönsuojelussa kunnanvirastolla.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Päätöksen liitteenä on valitusosoitus, jossa on ohjeet muutoksenhakuun. Valitusaika päättyy 6.10.2022.

Lisätietoja antaa ympäristöasiantuntija Kari Ylikoski
puh: 044 747 5885, sähköposti: kari.ylikoski@nakkila.fi

Kuulutus