Kuulutus, Ilmoitus päätöksestä

Kirjoitettu 9.11.2022

Asia:

Ilmoitus päätöksestä

Aluehallintovirasto, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija Oy Kromatek Ab

Dnro ESAVI/37556/2021

Päätösnro 331/2022

Asia Pintakäsittelylaitoksen toiminnan muuttaminen, Nakkila

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.11.–15.12.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi , mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.