Yhdessä koulumatkalle

Viimeksi päivitetty 22.11.2019

Traficom tukee tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämistä hankeavustusten avulla. Yhdessä koulumatkalle -hanketta toteutettiin lukuvuonna 2018-2019 Traficomin avustuksen turvin. Hankkeen tavoitteena oli parantaa lapsen/ nuoren kokemaa turvallisuutta koulumatkoilla. Turvallisuuden kokemusta pyrittiin edistämään tarjoamalla koulutusta liikennöitsijöille, kampanjoimalla turvallisesta liikennekäyttäytymisestä sekä tuottamalla oppimateriaalia koulujen ja huoltajien käyttöön. Oppilaiden kanssa harjoiteltiin turvataitoja muun muassa kaikille koululaisille yhteisen toimintapäivän puitteissa. Yhdessä koulumatkalle -hanke on päättynyt, mutta hankkeen aikana aloitettu työ jatkuu. Esi- ja perusopetukseen laaditaan parhaillaan liikennekasvatuksen vuosikelloja. Oppimateriaalituotanto jatkuu koululaisen liikenneoppaan kehittämistyön puitteissa.

Oppilaiden, opettajien ja huoltajien käyttöön on tulossa Koululaisen liikenneopas -sovellus.