Tutoropettajien koulutus ja osaaminen

Viimeksi päivitetty 22.11.2019

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -hanke on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hanketta on viety eteenpäin Uusi peruskoulu -ohjelman puitteissa. Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri. Tutoropettajatoiminta on yksi keino tavoitteiden saavuttamiseen. Tutoropettaja pyritään saamaan jokaiseen Suomen peruskouluun. Tutorin tehtävänä on ohjata kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen käyttöönotossa sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä opetuksessa.

Nakkilassa tutoropettajatoimintaan on lähdetty mukaan Nakkilan digikeikka -hankkeen puitteissa. Hankkeessa keskitytään digitalisuuden hyödyntämiseen opetuksessa. Nakkilassa toimii tällä hetkellä neljä tutoropettajaa. Hankkeen puitteissa tutoropettajia koulutetaan tukemaan muita opettajia digitaalisten oppimisympäristöjen pedagogisesti tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Nakkilassa otettiin viime syksynä käyttöön henkilökohtaiset laitteet 4. ja 7. luokilla. Henkilökohtaiset laitteet tulevat asteittain kaikkien oppilaiden käyttöön. Hankeaikana päivitetään Nakkilan kunnan tvt-strategia erityisesti henkilökohtaisten laitteiden näkökulmasta. Tutoropettajat tarjoavat vertaistukea ja käytännön ohjeistusta henkilökohtaisten laitteiden hyödyntämiseen liittyen.