Sisukkaat – teknologiaoppimisen ja -opetuksen edistäminen osallistavassa opetuksessa

Viimeksi päivitetty 22.11.2019

Sisukkaat -hanke tarjoaa sekä opetuksen järjestäjälle että oppilailla edellytyksiä, joita tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan. Nämä liittyvät niin digitalisaatioon, automaatioon, ohjelmointiin, pelillisyyteen ja ennen kaikkea erilaisuuden kohtaamiseen, aitoon inkluusioon ja erilaisten tarpeiden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen – yhdenvertaisuuteen.

Lisäksi tavoitteena on vahvistaa opetusalan ammattilaisten digioppimiseen liittyvää pedagogista osaamista ja tehostaa koulun sekä sidosryhmien (huoltajat, kuntoutusalan asiantuntijat) välistä vuorovaikutusta. Kohderyhmänä ovat myös sosiaali- ja terveys-, graafisen-, tieto- ja viestintäteknologia- sekä pelialan opiskelijat. Konseptin keskiössä on kehittyvän teknologian ja vahvan suomalaisen teknologiaosaamisen ja innovaatioiden hyödyntäminen.

Hanke toteutetaan käyttäjät (opetusalan ammattilaiset, oppilaat ja sidosryhmät) vahvasti osallistaen. Hankkeessa osallistavan opetuksen tueksi kehitetään ja testataan mobiiliteknologiaa, pelillisyyttä ja robotiikkaa/ohjelmointiosaamista, sekä näitä työvälineitä hyödyntäviä pedagogisia ratkaisuja. Pilotoinneissa toteutettava kehitysprosessi on keskeinen oppimisen väline, joka perustuu erityisesti osallistavaan ja kokemukselliseen yhteisössä oppimiseen. Hanke paitsi madaltaa kynnystä kokeilla uusia teknisiä välineitä, tuottaa uutta osaamista niin teknologiasta kuin sen jalkauttamisesta opetukseen.