Liikkuva koulu -, Liikkuva opiskelija – ja Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmat

Viimeksi päivitetty 22.11.2019

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Perusopetuksen Liikkuva koulu -hanke on päättynyt, mutta koulupäiviä aktivoiva toiminta jatkuu. Kouluissa on otettu huomioon istumisen vähentämisen suositukset ja kiinnitetty huomiota ergonomiaan. Erilaisia liikkumiseen innostavia oppimisympäristöjä kuten liikuntakeskusta hyödynnetään monipuolisesti. Hankeaikana toteutettujen toiminnallisen oppimisen – ja välituntiliikuntakoulutusten ideat ovat käytössä.  Myös hankkeen puitteissa hankitut välituntia aktivoivat välineet kuten yläkoulun keinut liikuttavat koululaisia edelleen.

Tällä hetkellä Nakkilan kunta on mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa. Liikkuva opiskelija lukiossa -hankkeen tavoitteena on lisätä lukion opiskelijoiden fyysistä aktiviisuutta ja opiskelukykyä. Opiskelijoita aktivoidaan liikkumaan mm. liikuntatutoreiden, erilaisten kampanjoiden ja teemapäivien avulla.

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan Ilo kasvaa liikkuen -liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa. Ilo kasvaa liikkkuen -ohjelman ajatuksena on, että jokaisella lapsella on päivittäin oikeus liikuntaan ja liikkumisen iloon.