Liikkuva koulu

Viimeksi päivitetty 25.4.2019

Liikkuva koulu -ohjelma on yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Ohjelman tavoitteena on, että jokainen peruskouluikäinen liikkuu tunnin päivässä. Nakkilan kaikki koulut ovat liikkuvia kouluja. Lisäksi varhaiskasvatuksessa toteutetaan Ilo kasvaa liikkuen liikkumis- ja hyvinvointiohjelmaa.

Liikkuva koulu -ohjelmassa korostetaan päivittäisen aktiivisuuden tärkeyttä ja pyritään lisäämään mahdollisuuksia liikkua koulupäivän aikana. Hankkeen aikana kouluissa on otettu huomioon istumisen vähentämisen suositukset ja kiinnitetty huomiota ergonomiaan. Erilaisia liikkumiseen innostavia oppimisympäristöjä kuten liikuntakeskusta hyödynnetään monipuolisesti.

Opettajien ja ohjaajien osaamista on kehitetty tarjoamalla koulutusta toiminnallisesta oppimisesta ja välituntiliikuttamisesta.  Kaikissa alakouluissa on otettu käyttöön pitkä välitunti. Välituntitoimintaa on aktivoitu kehittämällä koulujen piha-alueita. Hanke on muun muassa mahdollistanut keinujen hankkimisen yläkoulun välituntipihalle. Koulumatkaliikuntaa on pyritty lisäämään kampanjoinnin avulla.