Kuperkeikkaa kielillä

Viimeksi päivitetty 25.4.2019

Kieltenopetuksen varhentaminen on hallituksen kärkihanke. Tavoitteena on varhentaa, kehittää ja lisätä kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kärkihankkeen myötä ensimmäisen vieraan kielen opiskelu varhentuu koko maassa vuoden 2020 alusta. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Varhentamisen avulla pyritään hyödyntämään lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää.

Nakkilan kunta on mukana kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeessa. Kuperkeikkaa kielillä -hanke on mahdollistanut esioppilaiden tutustuttamisen kolmeen kieleen (englanti, ruotsi, saksa) ja englannin kielen opetuksen varhentamisen alkamaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Lisäksi hankkeessa on pilottiryhmän puitteissa kokeiltu A2 -kielen (saksa) varhentamista kolmannelta luokalta alkavaksi. Hanke on mahdollistanut opettajien osaamisen kehittämisen täydennyskoulutusten avulla sekä varhennettuun kielen opetukseen soveltuvien oppimisvälineiden hankkimisen.

Sekä oppilaat että opettajat ovat olleet innostuneita kielen oppimisesta ja opetuksesta.

Kirkonseudun koululla kieltä opitaan leikin varjolla, mm. käsinuken kanssa keskustellen.
Viikkalan koululla Fred -pöllö seikkailee 1. luokan englannin tunneilla.