Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla

Viimeksi päivitetty 7.10.2021

Kieltenopetuksen varhentaminen on hallituksen kärkihanke. Tavoitteena on varhentaa, kehittää ja lisätä kieltenopetusta varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa. Kärkihankkeen myötä ensimmäisen vieraan kielen opiskelu varhentuu koko maassa vuoden 2020 alusta. A1-kielen opiskelu alkaa jatkossa perusopetuksen ensimmäisen vuosiluokan keväällä. Varhentamisen avulla pyritään hyödyntämään lapsille luontaista kielellistä herkkyysikää.

Nakkilan kunta oli mukana kieltenopetuksen varhentamisen kärkihankkeessa lukuvuosina 2017-2018 ja 2018-2019. Kuperkeikkaa kielillä -hankkeet mahdollistivat esioppilaiden tutustuttamisen kolmeen kieleen (englanti, ruotsi, saksa) ja englannin kielen opetuksen varhentamisen alkamaan ensimmäiseltä vuosiluokalta. Lisäksi Kuperkeikkaa kielillä 2 -hankkeessa pilotoitiin A2 -kielen (saksa) varhentamista kolmannelta luokalta alkavaksi. Hankkeet mahdollistivat opettajien osaamisen kehittämisen täydennyskoulutusten avulla sekä varhennettuun kielen opetukseen soveltuvien oppimisvälineiden hankkimisen.

Sekä oppilaat että opettajat ovat olleet innostuneita kielen oppimisesta ja opetuksesta.

Kirkonseudun koululla kieltä opitaan leikin varjolla, mm. käsinuken kanssa keskustellen.
Viikkalan koululla Fred -pöllö seikkailee 1. luokan englannin tunneilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varhennetun kieltenopetuksen tukeminen jatkuu Nakkilassa lukuvuonna 2019-2020 ja syyslukukaudella 2020 Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kielten tutoropettajatoiminnan käynnistäminen. Kielten tutoropettaja tapaa ja tutoroi varhennettua kieltä opettavia opettajia. Hän verkostoituu niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Lisäksi tutoropettaja kokoaa verkkosivulle varhennetun kieltenopetuksen hyviä käytänteitä ja materiaaleja sekä koordinoi materiaalipankin toimintaa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.